В Русе минават на газ

priroden gaz

Русенското дъщерно дружество на “Овергаз Инк.“ – “Газоснабдяване Русе“, отчита 261 контракти, което прави 230 на сто преизпълнение на бизнес плана. Преизпълнение дружеството отчита и при продажбите на природен газ, с реализирани близо 6 милиона кубически метра.

Към момента газоразпределителната мрежа на “Газоснабдяване Русе“ е 94 километра. Възможност за присъединяване към нея имат 10 851 домакинства от региона.До края на годината дъщерното дружество на “Овергаз Инк.“ в Русе предвижда да реализира продажби на природен газ от 19,1 милиона кубически метра, да прибави нови 761 потребители и да увеличи своята мрежа с 9,7 километра.

Пресцентър на „Овергаз“