Общините подадоха проекти по процедурата по ОП „Околна среда” за строителство в сектор „Води”

МОСВ

Проекти за над 1 млрд. лева подадоха общините по завършилата процедура по Оперативна програма „Околна среда” за строителство в сектор „Води”.

Първоначално беше предвидено по тази процедура да бъдат разпределени 723 890 138 лева, но министър Джевдет Чакъров подписа заповед за увеличаване на средствата по тази процедура на 1 млрд.400 млн. лева.

Подадени са 113 проекта. Сред по-големите от тях са София – с два проекта( един от община „Овча купел”), Созопол, Пловдив, Стара Загора, Пловдив, Бургас, Сливен, Габрово.

На 8 май приключи процедура за набиране на проекти за техническа помощ в сектор “Води”. По нея постъпиха 191 проекта от 134 общини. Първоначално определените средства за процедурата бяха 74 034 219 лева, но със заповед на министър Чакъров те бяха увеличени на 200 милиона лева.

Проектите ще бъдат разгледани от оценителна комисия, която ще определи тези, които отговарят на всички критерии, за да бъдат финансирани. После те ще бъдат разгледани от междуведомствения Комитет за избор и координация на проекти по ОП „Околна среда” с цел да се провери дали някой проект или дейност по него не се финансират по повече от една програма.

След това ще се пристъпи към сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна помощ. Оттук нататък общините ще могат да започнат изпълнение на проектите, като организират възлагането на изпълнението и контрола. МОСВ ще контролира законосъобразността на разходите и изпълнението на дейностите, заложени в проекта, указаните в него срокове. Министерството на финансите ще контролира също правомерното разходване на средствата.

По Оперативната програма „Околна среда” в момента има открита още една процедура – „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за подобряване на управлението на отпадъците” и предвидените средства по нея са 41 343 424 лева. Тя ще приключи на 6 юни.

За програмния период до 2012 год. по ОП „Околна среда” са предвидени общо €1,8 млрд. До момента за трите процедури са предвидени 1 млрд.642 млн. лева.

Пресцентър на МОСВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментар *