Защитените животни на България – риби

riba_ship

Шип – Застрашен вид.
Разпространение:У нас се среща само в р.Дунав, където достига обикновенно до Железни врати, рядко до Комарно. Разпространен е в Черно, Каспийско и Аралско море.
Размножаване: Полова зрялост достига на 6-9 години при мъжките и на 12-14 при женските. Хвърля хайвера си края на април, началото на май при температура на водата 10 -15 градуса на песъчливо или чакълесто дъно на места с бързо течение. Плодовитостта е от 200 000 до 1 300 000 хайверни зърна. Размножава се веднъж на 2-3 години.
Необходими мерки за опазване: Забранява се улова на този вид риба
Разред: Есетрообразни
Семейство: Есетрови

Блеч – Застрашен подвид.
Разпространение: Само в долното течение на реките Велека и Резовска, след което  се връща обратно.
Численост: Малоброен  вид с намаляваща численост.
Размножаване: Непроучено
Необходими мерки за опазване: Пречистване на отпадачните води, вливащи се в река Велека
Разред: Селдообразни
Семейство: Селдови

Змиорка – Застрашен вид, през последните 30 години изчезнал от повечето местообитания у нас.
Разпространение: До преди 80 години широко распространен в много реки. Навлизал е от Егейско море през устията на Струма, Места, Марица- стигал е до Баташкото блато в Родопите и до гр.Септември. В  колекциите на Националния природонаучен музей –БАН се съхраняват 7 възрастни змиорки, уловени от различни находища в периода 1926 – 1933 г.Атлантически  бореален вид. Ареалът му обхваща крайбрежната зона на Европа от Бяло море на север до Средиземно и Черно море на юг. На изток достига реките Волга, Северна Двина и долното течение на Печора. Навлиза в континенталните водоеми през устията на реките.
Размножаване: В Саргасово море, Западен Атлантически океан на дълбочина над 600м.
Необходими мерки за опазване: Въстановяване чистота на водите на крайморските езера и реките във вътрешността на страната.
Разред: Змиоркообразни
Семейство:Змиоркови

Деветигла бодливка (кедринка) – застрашен вид, изчезнал от повечето известни по-рано местообитания у нас.
Разпространение: В миналото изобилен в дунавскитеблата, дунавската делта и в крайбрежните слабо солени черноморски езера. Преди околко 30 години вече малоброен, но обитаващ всички български черноморски езера. След 1970г. отбелязван единично в р. Камчия. Вероятно все още запазен в някои от черноморските езера – Дуранкулашкото, Шабленското  и в крайдунавските водоеми. Понто-каспийски реликт.
Размножаване: Полово съзрява на едногодишна възраст. Отлага яйцата си в гнезда, които мъжкият прави сред водната растителност на известно разстояние от дъното.
Необходими мерки за опазване: Предотвратяване замърсяването на долните течеия на черноморските реки.Обявяването на долното течение на р.Камчия за резерват.
Разред: Бодливкообразни
Семейство: Бодливки

Кеслерово попче – Застрашен вид поради ограничения брой находища в Бълагария.
Разпространение: В р.Дунав и притоците й Вит, Янтра, Осъм и др. Населява крайбрежните езера, лиманите и долните течения на реките, вливащи се в северозападната част на Черно море.
Размножаване: Полово съзрява на 2 години. Хвъля хайвера си порционно през април- май, като го отлага под камъните. Плодовитостта се колебае от 400 до 1500 хайверни зърна.
Необходими мерки за опазване: Пречистване на отпадъчните индустриални и битови води, вливащи се в р.Дунав и притоците й.
Разред: Костурообразни
Семейство: Попчета

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментар *