10-ти Форум и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа

alt

5-7 март  2014 г., София
Организатор: Виа Експо

В условията на динамични климатични промени, растящи цени на конвенционалните енергоизточници, днес повече от всякога излиза на преден план необходимостта от прекрояване на енергетиката и нейното превръщане в устойчива систeма на бъдещите предизвикателства. Доклад на Международната енергийна агенция подчертава, че производството на енергия от възобновяеми енергийни източници ще става по- конкурентоспособно – до 2016 г. ще се увеличи двойно в сравнение с атомната енергия и ще достигне ¼ дял в енергийния микс до 2018 г. Оптимистични са и прогнозите за ръст от 40 % през следващите пет години.

Повишаването на енергийната ефективност и ВЕИ са ключови приоритети в политиките на държавите от Югоизточна Европа, които ще осигурят енергийна независимост, минимизиране на негативното въздействие върху здравето на хората и природата.

Регионът се отличава с голям хидропотенциал. Днес от него се използват само 40 % и според специалисти, ако той се усвои, страните могат да задоволят  100 % от своите нужди с екологична енергия. Югоизточна Европа е богата и на геотермални енергийни източници и слънчево греене. Добре развитото земеделие и дърводобив, като и наличието на органични отпадъци са предпоставка за насърчаване на производството на биоенергия.
Значителни енергийни спестявания могат да се постигнат чрез  инвестиции в реновация на амортизирания сграден фонд  и за реализиране на концепцията “сгради с почти нулево енергийно потребление”.  

 

alt

5-7 март  2014 г., София
Организатор: Виа Експо

В условията на динамични климатични промени, растящи цени на конвенционалните енергоизточници, днес повече от всякога излиза на преден план необходимостта от прекрояване на енергетиката и нейното превръщане в устойчива систeма на бъдещите предизвикателства. Доклад на Международната енергийна агенция подчертава, че производството на енергия от възобновяеми енергийни източници ще става по- конкурентоспособно – до 2016 г. ще се увеличи двойно в сравнение с атомната енергия и ще достигне ¼ дял в енергийния микс до 2018 г. Оптимистични са и прогнозите за ръст от 40 % през следващите пет години.

Повишаването на енергийната ефективност и ВЕИ са ключови приоритети в политиките на държавите от Югоизточна Европа, които ще осигурят енергийна независимост, минимизиране на негативното въздействие върху здравето на хората и природата.

Регионът се отличава с голям хидропотенциал. Днес от него се използват само 40 % и според специалисти, ако той се усвои, страните могат да задоволят  100 % от своите нужди с екологична енергия. Югоизточна Европа е богата и на геотермални енергийни източници и слънчево греене. Добре развитото земеделие и дърводобив, като и наличието на органични отпадъци са предпоставка за насърчаване на производството на биоенергия.

Значителни енергийни спестявания могат да се постигнат чрез  инвестиции в реновация на амортизирания сграден фонд  и за реализиране на концепцията “сгради с почти нулево енергийно потребление”.   

За 10-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденциии и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци и иновации в областта на електромобилната индустрия.

Комбинирано производство на топлинна и електроенергия, децентрализирано производство на ВЕИ, сградно-интегрирани фотоволтаици, биоенергия и биогорива и др. ще са сред дискутираните теми.

Филип Лоу, Директор на Генерална дирекция “Енергетика”, Директорат Енергетика на ЕК определи изявата през 2013 г. като ключов европейски център за обмяна на идеи и трансфер на нови технологии.

Изданието през 2013 г.

  • Австрийски павилион за 4-та година
  • Групово участие на фирми от Италия и Словения в рамките на проекта ICON
  • Сред изложителите бяха водещи компании като Biogest Energie- und Wassertechnik, Cink Hydro – Energy, Global Hydro Energy, Европейско патентно ведомство, Филтър, Heliocentris Academia, HERZ Energietechnik, Ирес България, JR Trade, К.Чепъков, Long Man Holding, Nahtec, Парадайс Електрик Консулт,  Посолство на Аржентина, посолство на Република Полша, Ziehl-Abegg, Ziehl-Abegg и др.

Общ преглед и статистика 2013 г

http://via-expo.com/bg/pages/ee-re-exhibition

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментар *