5-та Конференция и изложба Save the Planet – Управление на отпадъците, рециклиране, околна среда

alt

Конференция и изложба за управление на отпадъците и рециклиране

5-7 март 2014 г., София

Организатор: Виа Експо
 
Международното специализирано изложение ‘Save the Planet’ ще покаже новостите в  направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология.
В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, третират се по начин, щадящ околната среда, осигуряват  икономически и екологични ползи чрез превръщането им в нови ресурси за икономиката.

Страните от Югоизточна Европа  следват тази модерна тенденция с фокус превенция и рециклиране и се приобщават към световното рециклиращо общество.

Обещаващи са перспективите за дългорсрочен ръст в сектора. От една страна е необходимо да се преустановят практиките на депониране и замърсяване на обширни територии, а от друга, да се изпълнят поетите ангажименти от настоящите и бъдещите членки на ЕС – страните трябва да рециклират 50% от своите отпадъци и да намалят депонирането на биоразградимите отпадъци с 25%.

Предстои нов програмен период 2014-2020, който налага хармонизиране на законодателството и въвеждане на икономически стимули. Тези промени ще активизират действията на местните администрации и инвестициите на бизнеса в подновяване на системите за събиране, изграждане на инсталации за сортиране, сепариране, рециклиране и компостиране, както и такива за оползотворяването на биогаза от сметищата .     

Изявата през 2013 г.

  • Австрийското ноу-хау беше представено за 4-та поредна година на по-голям Австрийски павилион.
  • Национално унгарско участие, организирано от Унгарска агенция за инвестиции и търговия
  • Групово участие на фирми от Италия и Словения в рамките на проекта ICON
  • 60 % от изложителите бяха чуждестранни компани
  • Някои от българските изложители: Балбок Инженеринг, Би Ем Лизинг-Трейд, Братя Пашев, Екосол България, Eкорек България,  Данекс 2002, Италиано-Български Център Импорт-Ескпорт, К.А. Технолоджи, Крест Груп, Мева България, Омим, ПРОФИСБГ, Сапекс-БГ, Рисайклинг България, Роланд Трейдинг и др.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментар *