ИЗЛОЖЕНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2015

ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), ‘Smart Cities’ (интелигентни градове), ‘Save the Planet’ (управление на отпадъци) и ‘Save the Life’  (контрол при бедствия и аварии)

 

Днес сме изправени пред многобройни предизвикателства. Това налага използването на технологии, които спестяват ресурси и щадят околната среда. В отговор на неотложната необходимост от смекчаване на изменението на климата и нарастващото търсене на екологични иновации, София ще бъде домакин на 11-то издание на изложенията и конференциите за Югоизточна Европа от 11-ти до 13-ти март 2015 г. „Събитието предоставя добри възможности за чуждестранни и български фирми да развият дейността си чрез трансфер на знания и по-широко популяризиране на продукти си.“ –  споделят от Виа Експо.

 

ИЗЛОЖЕНИЯТА

Водещи компании от Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Израел, Испания, Италия, Молдова, Полша, Чешка република и Швейцария ще участват в изложенията. Организаторът очаква и Норвежко колективно участие.

 

Посетителите ще се запознаят с решения в областите:

Енергийна ефективност в различни индустриални сектори: когенерация; LED осветление; термопомпи; енергийно ефективно строителство, изолации; системи за отопление, вентилация и климатизация;

Възобновяема енергия: биоенергия (инсталации за производство на биомаса и биогаз, отоплителни котли, компоненти); вятърна; геотермална; хидроенергия; соларна енергия (PV модули, автономни и хибридни системи, соларни системи за топла вода и отопление, инвертори);

Интелигентни градове: eнергиен мениджмънт, съхранение на енергия, интелигентни мрежи; информационни и телекомуникационни технологии, безжични и мрежови решения; интелигентно улично осветление; системи за сградна автоматизация и контрол, видеонаблюдение, софтуер, услуги и др.

Мобилност и транспорт: електрически превозни средства; интелигентни транспортни системи, паркинг системи; батерии и устройства за зареждане;

Управление на отпадъци и рециклиране: събиране, третиране, транспортиране, рециклиране, оползотворяване, енергия от отпадъци;

Управление при бедствия и аварии: продукти за безопасност, предпазни средства, спасителна техника и др.

 

Брошура

 

КОНФЕРЕНЦИИТЕ

Конферентни програми:  Smart Cities     Save the Planet     EE & ВЕ    Save the Life

Цени за слушатели с отстъпка до 9 февруари

Регистрация

 

В програмата ще се включат лектори от авторитетни международни асоциации и организации от над 15 държави.

Основни акценти:

● Бъдещето на локалното добиване на енергия в Европа – сесия, организирана в партньорство с Euroheat & Power, Белгия. Тя ще разгледа приоритетите на ЕС, резултати от инвестиционни проекти, източници на финансиране.

● Енергийна ефективност и приложенията на възобновяемата енергия: как да направим избор на изолации за сгради с близко до нулата потребление на енергия; решения за общините относно енергийния мениджмънт; как да се оптимизира производството от ВЕИ?

● Интелигентни градове – квартали с нулево потребление на енергия; интелигентни мрежи; ATAWAD – модел на глобална телекомуникационна свързаност; опитът на Норвегия; как да се финансират проекти за интелигентни градове – девет примера от Европа и др.

● Разрушаване на сгради и рециклиране на строителни отпадъци (C&DW) – сесия, организирана в сътрудничество с Европейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA)

● Към кръгова икономика – сесия, организирана в сътрудничество с Европейската мрежа на професионалистите по опазване на околната среда (ENEP),Белгия

Лекторите ще презентират модел за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, ще анализират цикъла на живот на суровините, приложим в енергетиката, ще предложат решения за оползотворяване на общинските твърди отпадъци за добив на електроенергия и за устойчиво депониране.

● Рециклиране на пластмасови отпадъци – Европейска асоциация на рециклаторите

● Влиянието на глобалното затопляне върху безопасността на гражданите, системи за ранно предупреждение – Камара на архитектите в България и Българска академия на науките

● Устойчивост на гражданите и тяхната подготовка при бедствия и аварии – Международна асоциация за комуникации относно риска и кризите, Швейцария

● Ролята на градоустройството за по-устойчиви градове при възникване на бедствия – примери от Япония – Университет в Цукуба, Япония.

 

Статистика 2014   Video 2014 

За повече информация: Виа Експо –  www.viaexpo.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментар *