Промените в климата и глоблано затопляне

Планетата Земя и глобалното затопляне

Какво представлява промяната на климата?
Изменението на климата е промяна в статистическото разпределение на климатичните модели, когато тази промяна се отнася за дългогодишен период от време (десетилетия, милиони години).Изменението на климата може да се отнася до промяна в общите климатични условия, както и промяна на тези условия от гледна точка на времето, в което те се случват в дългосрочен план, като тук екстремни метеорологични събития могат да изиграят съществена роля. Промените в климата настъпват в следствие на фактори като биотични процеси, вариации в слънчевата радиация, тектониката на земните плочи като вулканични изригвания. От друга страна е човешката дейност, която също се определя като фактор за промени в климата и често се нарича „глобално затопляне“.

За последните сто години температурата на Земята се е повишила с 1.5°F и се очаква да се повиши с още от 0.5 до 8.6°F в следващите сто години. Малки промени в средната температура на планетата могат да доведат до големи и потенциално опасни промени в климата. Покачващите се температури са придружени от промени във времето и климата – съществуват много места на които има наводнения, засушавания и наличие на горещи вълни. Океаните и ледниците на планетата също претърпяват изменения – океаните се затоплят и стават по-киселинни, топят се ледени шапки, а морското равнище се покачва. Ако тези промени продължават да се задълбочават, в следващите десетилетия ще настъпят големи предизвикателства за обществото и околната среда.

Ролята на хората в глобалното затопляне
Хората до голяма степен са отговорни за всички тези промени. През последните десетилетия, заради човешката дейност в атмосферата се отделят големи количества въглероден диоксид и парникови газове. Голяма част от емисиите на парникови газове се получават от изгарянето на изкопаеми горива за производство на енергия.
Парниковите газове могат да се сравнят с похлупак, който покрива Земята, като по този начин се задържа енергия в атмосферата и това е причината за затоплянето. Това явление се нарича „парников ефект“ и той е необходим за да поддържа живота на Земята, но въпреки това, прекомерното натрупване на парникови газове, може да доведе до промени в климата и опасни последици за човешкото здраве и възпрепятстване на нормалното функциониране на различните екосистеми.
Макар че някои промени в климата са неизбежни (въглеродният диоксид може да остане в атмосферата близо век и така затоплянето е налице) и ние не сме в състояние да им въздействаме, то можем да предотвратим голяма част от тях. Това е въпрос на личен избор, който често може дори да направи живота ни по-приятен и здравословен или харченето на финансови средства по-ограничено – ползване на колело вместо автомобил и ходене пеша.

Ако сте любопитни и имате желание да разберете как да „поправим“ глобалното затопляне, може да видите няколко съвета за това тук: 19 прости стъпки, чрез които да „поправим“ глобалното затопляне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментар *