Околната среда и автомобилите

коли и околна среда

Двигателят е сърцето на всеки автомобил, където енергията от горенето на бензин се преобразува в механична енергия, което кара колата да се движи. За съжаление, нито един двигател не е екологично чист. В сместа от отработен газ се съдържат много вредни и опасни съединения като въглероден и азотен моноксид и въглеводороди. За да се защити околната среда от тези токсични газове, всеки съвременен автомобил е оборудван с катализатор, който превръща изразходваните газове в нетоксична вода, азот и въглероден диоксид. Действието на катализатора се основава на каталитична реакция, която протича по повърхността на благородни метали – паладий, платина и родий.

От една страна, катализатора играе много важна роля за опазването на околната среда от замърсяване с газове, но от друга се оказва, че той има и опасен недостатък, който може да създаде проблем в бъдеще – с потока на газ, през катализатора се разтварят и частици от метали и това води до замърсяване с тежки метали на почвите, атмосферата и водите.
Контактът на платината и паладиевите соли с вода улеснява агрегацията им в различни групи – химични видове, които съдържат повече от един метален атом. Наблюдението е важно тъй като токсичността на тези групи, може значително да увеличи тази на простите соли.

Настоящето проучване е проведено от гимназист, под надзора на докторант от Зелински институт, Москва. Той смята, че замърсяването на околната среда с тежки метали трябва да стане ключова тема в съвремието ни.

Добрата новина е, че вече съществуват електромобили и те не генерират никакви въглеродни емисии, а вместо двигател и резервоар имат електромотор и батерия. Вярно е , че все още не са толкова широкоразпространени, но има надежда да се ползват от повече хора в обозримо бъдеще.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментар *