Зеленият отстров Ейг

Scotland - Eigg

Остров Ейг e малък остров в Шотландия и характерни за него са зелените пейзажи, силният вятър, слънцето и бурното море. Хората живеещи там дават един забележителен пример, за това как е възможно да се живее екологично чисто, без използването на изкопаеми горива и като цяло без да се оставя вредният човешки отпечатък върху лицето на земята.

Трябва да се отбележи, че хората живеещи на остров Ейг, имат различен и прогресивен начин на мислене, отличаващ се с конкретни действия за опазване на околната среда, изработване и пускане в действие на проекти за устойчиво развитие.

Остров Ейг е на път да се превърне в първото място в света, което ползва зелена енергия и възобновяеми източници. Из целият остров са пръснати слънчеви панели, вятърни турбини и водноелектрически системи, които осигуряват почти всички енергийни нужди на живущите.

До 2008 г. хората, живеещи на острова се снабдявали с електроенергия чрез голям, шумен и замърсяващ, дизелов електрогенератор. От 2008 г. елекртическата мрежа на острова започва да работи автономно, отделно от тази на Обединеното кралство.

Ейг Електрик осигурява електричество за всички жители на острова от възобновяеми източници – вода, слънце и вятър. Системите за възобновяема енергия се състоят от три водноелектрически генератора, които произвеждат енергия от вода, четири вятърни генератора и масив от слънчеви електрически табла (фотоволтаична система), разполаожени на различни места из острова. Водноелектрическият капацитет е около 110kW, максималната мощност на вятърния парк е 24kW и електрическите слънчеви панели могат да произвеждат до 50kW. Общият капацитет за генериране на цялата система е около 184kW.

Въпреки неголемият капацитет от 184kW, не всички от възобновяемите източници работят така, че да има максимално производство, но чрез балансиран режим на работа на трите източника, жителите на острова получават достатъчно. За да се гарантира, това че никой няма да остане без необходимата електороенергия, лимита на ползване от домакинство е 5kW, а за нуждите на бизнеса 10 kW. Това в повечето случаи е предизвикателство, защото не позволява едновременното ползване на телевизор, пералня и съдомиална например, но от друга страна съществувайки в такива условия, хората придобиват съвсем друго отношение към времето и метеоролологичните условия, от които в карйна сметка зависи  добива на електроенергия.

Проектът за електрификация на остров Ейг е по идея на местната общност и е първият най-голям такъв в десетгодишният план за устойчиво развитие на острова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментар *