Изложение за спорт и здравословен начин на живот, 15-17 октомври 2015 г., НДК, София

    http://viaexpo.com/bg/pages/sofia-sport-healthy-life Дата на провеждане:  15-17 октомври 2015 г. Периодичност: Един път годишно Поредност: 1-во издание Организатор: Виа Експо Място на провеждане: НДК, София   За първи път темите спорт и здраве влизат във формат на специализирано изложение. Sofia Sport & Healthy Life ще представи спортна екипировка и оборудване за различни видове спорт, натурални и био храни, продукти и

» Read more

LiftBalkans – Изложба за асансьори и ескалатори, 5-7 април 2016, София, ИЕЦ

  http://viaexpo.com/bg/pages/liftbalkans   Дата на провеждане: 5-7 април 2016 г. Периодичност: Всеки две години Организатор: Виа Експо Място на провеждане: ИЕЦ, София Югоизточна Европа притежава добър потенциал за развитие на вертикалния транспорт. Той се определя от необходимостта от актуализация на законодателството и модернизация на сградния фонд. Наблюдава се тенденция към нарастващо търсене на по-висок клас нови жилищни и офис сгради,

» Read more

Международна изложба Интелигентни градове, 5-7 април 2016, София, ИЕЦ

  http://viaexpo.com/bg/pages/smart-cities   Дата на провеждане:  5-7 април 2016 Периодичност:  Един път годишно Поредност:  3-то издание Организатор:  Виа Експо Място на провеждане:  ИЕЦ, София Тазгодишното издание на Smart Cities провокира интереса към новите технологии за превръщането на съвременните градове в устойчиви системи, които пестят ресурси и осигуряват една по-добра среда за живот. С 50% се увеличи броят на изложителите. Сред

» Read more

Конгрес и изложба за Югоизточна Европa, Енергийна ефективност и възобновяема енергия, 5-7 април 2016

alt

    http://viaexpo.com/bg/pages/ee-re-exhibition   Дата на провеждане:  5-7 април 2016 Периодичност: Един път годишно Поредност: 12 -то издание Организатор: Виа Експо Място на провеждане: ИЕЦ, София Тазгодишното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия показа съществуващите решения в областта на устойчивата енергия, както и се превърна в отправна точка за премиерно представяне на български иновации. Без съмнение изборът на технологии

» Read more

Конференция и изложба за Югоизточна Европа „SAVE the Planet“ Управление на отпадъците и рециклиране,

alt

   http://viaexpo.com/bg/pages/waste-management-recycling-exhibition Дата на провеждане:  5-7 април 2016 Периодичност: Един път годишно Поредност: 8-мо издание Организатор: Виа Експо Място на провеждане: ИЕЦ, София Save the Planet 2015 затвърди своята позиция като едно от водещите събития в България и Югоизточна Европа, което насърчава трансфера на технологии и знания. То представи модерните решения във всички етапи на управлението на отпадъците: третиране, събиране,

» Read more

Преференциални цени за регистрация

Преференциални цени за регистрация за слушатели до 13 февруари! –        Енергийна ефективност и възобновяема енергия, Умни градове –        Управление на отпадъците и рециклиране –        LiftBalkans – асансьори и ескалатори София, 5-7 март 2014 Регистрация Организатор: Виа Експо www.viaexpo.com  

» Read more

‘LiftBalkans’ – изложба за асансьори и ескалатори за Югоизточна Европа

LiftBalkans – Изложба за асансьори и ескалатори 5-7 март 2014 г., София Периодичност: Всеки две години Организатор: Виа Експо Необходимостта от модернизация на голяма част от сградния фонд и хармонизиране на националните законодателства определя добрия потенциал на асансьорната индустрия в Югоизточна Европа. LiftBalkans е единственото по рода си специализирано изложение в България за асансьори, ескалатори и подвижни платформи. То отразява

» Read more

SEE Solar – изложба за соларни PV и термални системи за Югоизточна Европа

SEE Solar – изложба за соларни PV и термални систем 5-7 март 2014 г., София Организатор: Виа Експо Слънчевата енергия запазва лидерски позиции в енергийния микс като надежден, неизчерпаем и екологичен източник. През 2012 г. тя се нареди на второ място с 30 % новоинсталирани мощности след вятърната енергия и отбеляза нов рекорд на производството, равняващо се на 16 въглищни

» Read more

Smart Cities (Интелигентни градове) – изложба и конференция за Югоизточна Европа

Международна изложба и конференция Интелигентни градове 5-7 март 2014 г., София, ИЕЦ Целта на Smart Cities  е да провокира вниманието на обществото, институциите и бизнеса към  големите възможности на новите технологии за изграждане на екологична дългосрочна визия на съвременните градове, в които се очаква до 2050 г. да живеят около 6,3 млрд. човека. Изявата ще покаже ефективни решения за използване

» Read more

5-та Конференция и изложба Save the Planet – Управление на отпадъците, рециклиране, околна среда

Конференция и изложба за управление на отпадъците и рециклиране 5-7 март 2014 г., София Организатор: Виа Експо   Международното специализирано изложение ‘Save the Planet’ ще покаже новостите в  направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, третират се по начин, щадящ околната среда, осигуряват  икономически и екологични ползи чрез превръщането

» Read more
1 2