Зеленият отстров Ейг

Scotland - Eigg

Остров Ейг e малък остров в Шотландия и характерни за него са зелените пейзажи, силният вятър, слънцето и бурното море. Хората живеещи там дават един забележителен пример, за това как е възможно да се живее екологично чисто, без използването на изкопаеми горива и като цяло без да се оставя вредният човешки отпечатък върху лицето на земята. Трябва да се отбележи,

» Read more

Нови биотехнологични компании излизат на пазара

био-технологични компании

Биотехнологиите са технологии, базирани на биологията – използването на живи системи и организми или техни производни за реализиране и модифициране на продукти и процеси, които имат полза за живота и здравето на хората. Модерните биотехнологии предоставят революционни продукти и технологии, които се борят с редки и инвалидизиращи болести, работят за използването на по-малко и по-чиста енергия, намаляват влиянието, което човека

» Read more

ИЗЛОЖЕНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2015

‘ЕЕ & ВЕ’ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), ‘Smart Cities’ (интелигентни градове), ‘Save the Planet’ (управление на отпадъци) и ‘Save the Life’  (контрол при бедствия и аварии)   Днес сме изправени пред многобройни предизвикателства. Това налага използването на технологии, които спестяват ресурси и щадят околната среда. В отговор на неотложната необходимост от смекчаване на изменението на климата и нарастващото търсене

» Read more

Къде преработаме вашата вода

Департамента по водите във Филаделфия, САЩ има три пречиствателни станции за питейна вода. Пречиствателната станция Бакстър третира средно по 200 милиона литра на ден – достатъчно вода, за да бъдат посрещнати нуждите на една трета от спектъра.  Пречиствателната станция Бакстър е била открита през 1909 г. и първоначално е носела името Торсдейл. Преименувана е през 1982 г. на името на Самюел

» Read more

Пречистване на отпадните води в България с най-нови модерни биотехнологии

title

Водните ресурси в Република България се формират от оттока на вътрешните реки, подземните води и част от водите на река Дунав. Тяхното опазване, рационално използване и управление е от жизнено важно значение за устойчивото развитие на страна, бедна на водни ресурси, като нашата. Ползването на достъпните води в някои случаи се ограничава от влошените им качества в резултат от замърсяването

» Read more

Съоръжение за изгаряне на биомаса в Ried im Innkreis, Австрия

Ried

Компанията Fischer еводещ световен производител на ски и тенис ракети и е известна със своите технически иновации. Част от групировката Fischer е и FACC (Fischer Advanced Composite Components) – фирма специализирала се в производството на компоненти за самолети. В производствените цехове в Ried im Innkreis – работят около 590 души. В продължение на 30 години необходимата топлина за производствения процес

» Read more

Кариера в био-технологията?

Биотехнологии

Био-технологията използва употребата на микроорганизми като бактерия и квас, биологически субстанции, като ензими във различни индустриални и производителни процеси. Основно, био-технологията има приложения във земеделието, науката за храната и медицината. Тези различни приложения включват: Използване на лекарства, синтетични хормони, и насипни храни. Използване в преработката на органични остатъци. Използване на някои генетично-подобрени бактериални форми за почистване на мазни (нефтени) петна.

» Read more

22 май е Международния ден на биологичното разнообразие

– Биоразнообразието е основата на земеделието. Поддържането му е необходимо за производство на храна и други земеделски продукти, и съответно ползите които те носят на хората (вкл. безопасност нахраните, храна и поминък) – Биоразнообразието е в основата на всички посеви и домашни животни, както и на разнообразието сред тях. Биоразнообразието намиращо се в земите използвани за земеделие предоставя и поддържа

» Read more