Промените в климата могат да доведат до повече конфликти и войни

climat and war

Полицейски началници са установили, че в знойните летни нощи, нивото на престъпността нараства. Дали двете неща са свързани и какво точно е взаимодействието между тях, ни казват учени от Калифорнийския университет.  Изследването изучава климатични модели, причинени от промяната в метеорологичните условия – силна топлина, суша, проливни дъждове – водещи до увеличаване на етническите сблъсъци, безредици и войни. Земеделският икономист Маршал

» Read more

Микроби топлят пустинната почва

пустиня и климат

Ново изследване, извършено от учени в Аризонския университет, показва как микробите могат да затоплят повърхността на пустинята като я затъмняват, а процеса е подобен на начина по който привличаме слънчевата светлина, когато носим тъмни дрехи. Тези организми правят жива мантия покриваща повърхността на пустинята, докато се припичат на слънце. Тази мантия се нарича биологични почвени корички или био корички и

» Read more

Промените в климата и глоблано затопляне

Планетата Земя и глобалното затопляне

Какво представлява промяната на климата? Изменението на климата е промяна в статистическото разпределение на климатичните модели, когато тази промяна се отнася за дългогодишен период от време (десетилетия, милиони години).Изменението на климата може да се отнася до промяна в общите климатични условия, както и промяна на тези условия от гледна точка на времето, в което те се случват в дългосрочен план,

» Read more

Как да повишм производството на допамин по естествен начин?

допамин

В човекият мозък има около 86 билиона неврона, които комуникират помежду си чрез невротрансмитери (химикали в мозъка), а допамина е основен невротрансмитер, който отговаря за мотивацията, продуктивността и фокуса. Ниските нива на допамин могат да доведат до липса на мотивация, умора, пристрастяване, промени в настроението и загуба на паметта. Ето някои съвети, които ще ви помогнат да увеличите нивото на

» Read more

Биоразнообразието

cropped-ekologia_.jpg

Биоразнообразието може да бъде определно като разнообразието сред организми на Земята и в рамките на една екосистема. В него се включва всичко около нас – диви цветя, насекоми, бозайници, птици, гори, ливади, мочурища и други природни местообитания, както и направени от човека места – насаждения, ниви, канали и градини. По този начин, биоразнообразието включва генетични вариации в рамките на видовете,

» Read more

Какво не знаем за органичния памук

cotton

Какво е „органичен памук?“ Органичен памук се отглежда чрез използването на методи и материали, които имат слабо въздействие върху околната среда. Биологичното производство е свързано с поддържане на почвеното плодородие, намаляване на употребата на токсични и устойчиви пестициди, изкуствени торове, както и изграждане на биоразнообразно селско стопанство. Организациите  за сертифициране потвърждават, че биологичните производители използват само методи и материали, разрешени

» Read more

Създаване на технологичен механизъм за рециклиране на отпадни продукти – I част

prerabotka

 Резюме: В част І е извършена обосновка относно екологичните проблеми, породени от замърсяването на околната среда. Основно тя е продиктувана от необходимостта за по-пълно и ефективно рециклиране на по-голяма част от непреработваните в момента отпадни продукти, водещи до това замърсяване. Изложените в тази насока проблеми се явяват сериозна предпоставка за създаване и изследване на нови технологии и машини, предназначени за

» Read more

Създаване на технологичен механизъм за рециклиране на отпадни продукти – II част

Рециклиране

Резюме: В работата са изложени основните насоки при създаване на нов вид механизъм за преработка на отпадни продукти. Неговото основно предназначение е да осъществи подходящи условия за смилане на материали с различни еластично-пластични характеристики. Реализацията на основния технологичен процес при него се основава на принципа на зъбното зацепване. Основната структурна характеристика на този механизъм са изпълнителните звена, които представляват вътрешно

» Read more

ВИТАМИН К

Какво представлява Витамин К?Витамин К е мастно разтворим витамин, който съществува под няколко форми:–  К1 – съществува естествено в разстенията–  К2 –  синтезира се с помощта на бактерия в човешкото тяло и в животните –  К3 –  синтезира се в мъжкото тяло–  К4 –  синтезира се също в мъжкото тяло с помощта на бактерия, която го превръща  във Витамин К1

» Read more

ВИТАМИН U

Витамин U е още по-малко проучен. Предполага се, че играе важна роля за лечнението на язви, но мненията на медиците са противоречиви.  Витамин U се съдържа в зелето и някои други зеленчуции и е нетоксичен.Има изразено противоязвено действие, влияе благоприятно върху мозъчното и коронарното кръвообращение, при атеросклероза, помага за лечение на някои кожни заболявания.

» Read more
1 2 3 5