Минералните води в България

mineralna voda

Минералната вода е тази, която идва от минерален извор и съдържа различни минерали, като соли и серни съединиения. Тя може да бъде и пенлива (ефервесцентна), което се дължи на газовете в нея. Съществуват меки и твърди минерални води – наличнието на повече калциеви и магнезиеви йони във водата я прави твърда, а тяхното минимално количество я прави по-мека. Най-разпространената употреба

» Read more

Морскияте обитатели трябва да плуват по-бързо за да издържат климатичните промени

sea-migration

Риби и други морски създания, ще трябва да пътуват големи разстояния, за да оцелеят на климатичните промени, предупредиха международни морски учени. Според ново проучване, направено от международен екип от учени, публикувано в сп. „Сайънс“,  морските животни, особено в Индийския океан, в западната и източната част на Тихия ще бъдат изправени пред нарастващия натиск да се адаптират или да се преместят,

» Read more

Пречиствателните станции – малко от историята….

title

Да  погледнем малко в миналото През 1848 година Лондон е скован от страх. Неизвестно зло вилнее из него. Това е година на холерата, избухва най-голямата епидемия от чума. Болестта е мистериозна и никой не знае лек за нея, нито причините за заразата. Но обяснението е налице. Холерата се разпространява от липсата на канализация. Градът е залян от нечистотии и хората

» Read more

Тежкият недостиг на вода е на път да „пусне корени“ в развиващите се страни

girls carring water in India

В почти пълната липса на питейна вода за населението вече започва да въздейства много сектори на света, по-специално с настоящата ситуация в Индия. Според данни на световната банка до 2020 г., най-големите индийски градове се очаква да имат проблем със сушата. Тежкият недостиг на вода, вече е довел до все по-увеличаващи се конфликти в страната. 90 процента от територията на

» Read more

Печели предприятието, печели и околната среда

Актуално в Европейския съюз се счита, че  предприятията, заустващи непречистена отпадъчна вода в естествените водоприемници или канализацията натоварват не само околната среда, но и индиректно своите потребители. Те следва да очакват повишаване на екологичните такси и глоби. Т.е в действие е не безизвестния принцип: „Замърсителят плаща” Това е тенденция, която специалистите на ЕнвироХеми от южен Хесен са забелязали още преди

» Read more

„Бизнеса както обикновенно“ – задълбочава световната водна криза

капка чиста вода за планетата

Търсенето на вода никога не е била толкова голямo, колкото е днес, и това търсене само ще увеличава поради нарастването броя на населението и мобилността, повишаването на жизнения стандарт, промени в консумацията на храни, и увеличаване на производството на енергия, особено от биогорива. Достъпът до основни услуги, свързани с вода (чиста питейна вода, канализация и производство на храни) продължават да

» Read more

Енергия на приливите и отливите

1. Какво са приливите и отливите ? Те са периодичното покачване и спадане на морското равнище, приченени от гравитационното въздействие на Слънцето и Луната (тоест от силата, с която двете привличат големи маси вода от земната повърхност). Представляват пренасяне на огромно колиечство вода в едно и също направление. Те са периодични и предвидими. Въпреки това има огромна разлика в големината

» Read more

Хидроенергия

1. Определение Хидроенергията – или енергията на водата – се произвежда от воден поток при завъртането на колело или подобно приспособление. Тя е възобновим природен ресурс, поради периодичността на водния цикъл. 2. История Използването на водната енергия датира още от Древна Гърция и Рим, където водни колела са били използвани за смилане на семена от житни растения . Въпреки това

» Read more

Основи на океанската енергия

Океан

Океан Енергията от окена се извлича от енергията на окенските вълни, приливи и отливи, или от термалната енергия съхранявана в океана. Основи на океанската енергия Океанската енергия се състои от два типа енергия: термална енергия идваща от топлината на слънцето и механичната енергия идваща от вълните и енергия на приливите и отливите. Океаните покриват над 70 процента от повърхността на

» Read more

Турбинни технологии

turbina

Турбинни технологии Има много видове турбини изпозвани за хидроенергия и те се избират в зависимост от приложението им и от височината на запряната вода , която се нарича „глава“, на разположение да ги задвижи. Въртящата се част на турбината се нарича „бегач“ Най-често срещаните турбини са: Турбина Пелтън Турбината Пелтън има един или повече пръскача на вода която попада в

» Read more
1 2