19 ПРОСТИ СТЪПКИ, ЧРЕЗ КОИТО ДА “ПОПРАВИМ” ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ

image1

19 ПРОСТИ СТЪПКИ, ЧРЕЗ КОИТО ДА “ПОПРАВИМ” ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ Всеки един от нас използва енергия, при което се отделя въглероден диоксид. Този газ е един от основните причинители на глобалното затопляне. Това са 19 прости стъпки, които всеки от нас може да предприеме, за да се намали глобалното производство на CO2. СТЪПКА 1 Пускайте миялната си машина само когато е

» Read more

Радиоактивно замърсяване на почвите и околната среда

Откриването на радиоактивността се смята за едно от най-великите открития на човечеството. Само няколко седмици след откриването на рентгеновите лъчи (през 1896г.) френският физик Анри Бекерел, като изучавал фосфоресциращите свойства на различни вещества започнал опит с калиев уранисулфат, който бил използван за същата цел от неговия баща по-рано. Опитът се състоял в това, че след излагане на дневна светлина минералът,

» Read more

Геотермална енергия

geo

Развити са редица технологии, които позволяват на човечеството да се възползва от геотермалната енергия (енергия на подземните извори). Ето основните й приложения: 1. Директна употреба Когато си вземаме душ, топлината от водата затопля цялата баня. Подземните геотермални резервоари също могат да се използват като директни източници на топлина. Още преди хиляди години хората са започнали да използват горещите извори директно

» Read more

Екологията като наука

екология

Екологията е нова биологична наука, която изучава взаимоотношенията между организмите по между им и тези между организмите и средата. В общи линии последното се изучава и от други биологични науки. Екологията изучава развитието, размножаването и преживяването на индивидите и структурата и динамиката на съобществата им. Екологията има тясна връзка с други биологични и небиологични науки. Примери за това са връзката

» Read more
1 2