Защитените животни на България – земноводни

balkanska_chesnovnica

Балканска чесновница– Застрашен подвид, силно уязвим от антропогенни въздействия. Разпространение: Край р. Дунав, Черноморското крайбрежие, южно от н. Емине, Петричко- Санданското поле, Пловдивски окръг, Елхово. Местообитание: Ниски сухи терени с ксерофилна растителност и рохкави почви, крайморски пясъци, понякога в сухи каменисти места.Нощен вид- деня прекарва в почвата или в пясъка. Размножаване: Снася в блата, локви и пр. през април и

» Read more