Защитените животни на България – риби

riba_ship

Шип – Застрашен вид. Разпространение:У нас се среща само в р.Дунав, където достига обикновенно до Железни врати, рядко до Комарно. Разпространен е в Черно, Каспийско и Аралско море. Размножаване: Полова зрялост достига на 6-9 години при мъжките и на 12-14 при женските. Хвърля хайвера си края на април, началото на май при температура на водата 10 -15 градуса на песъчливо

» Read more