LiftBalkans – Изложба за асансьори и ескалатори, 5-7 април 2016, София, ИЕЦ

  http://viaexpo.com/bg/pages/liftbalkans   Дата на провеждане: 5-7 април 2016 г. Периодичност: Всеки две години Организатор: Виа Експо Място на провеждане: ИЕЦ, София Югоизточна Европа притежава добър потенциал за развитие на вертикалния транспорт. Той се определя от необходимостта от актуализация на законодателството и модернизация на сградния фонд. Наблюдава се тенденция към нарастващо търсене на по-висок клас нови жилищни и офис сгради,

» Read more