ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ

Изложба за Югоизточна Европа ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ /SMART BUILDINGS/ Дата на провеждане: 29-31 май 2013 Периодичност: Един път годишно Поредност: 1-во издание Организатор: Виа Експо Място на провеждане: ИЕЦ, София Международната изложба ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ /SMART BUILDINGS/ ще се проведе за първи път паралелно на Конгреса и изложбата за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕЕ и ВЕ). Концепцията „Интелигентна сграда“ бързо придобива

» Read more