Влияние на непречистените отпадни води върху здравето на хората

title

Основно хигиенно изискване  при организиране на водоснабдяването на населените места е да се изключи напълно възможността от възникване на заболявания,причинени от  наличието на патогенни микроорганизми във водата и от особеностите в химичния й състав. Епидимиологичното значение на водата: Още в древността е била подозирана епидимиологичната роля на водата и са били предявявани изисквания за нейните качества. Водните епидемии в миналото

» Read more