В Русе минават на газ

priroden gaz

Русенското дъщерно дружество на “Овергаз Инк.“ – “Газоснабдяване Русе“, отчита 261 контракти, което прави 230 на сто преизпълнение на бизнес плана. Преизпълнение дружеството отчита и при продажбите на природен газ, с реализирани близо 6 милиона кубически метра. Към момента газоразпределителната мрежа на “Газоснабдяване Русе“ е 94 километра. Възможност за присъединяване към нея имат 10 851 домакинства от региона.До края на

» Read more