Екологията като наука

екология

Екологията е нова биологична наука, която изучава взаимоотношенията между организмите по между им и тези между организмите и средата. В общи линии последното се изучава и от други биологични науки. Екологията изучава развитието, размножаването и преживяването на индивидите и структурата и динамиката на съобществата им. Екологията има тясна връзка с други биологични и небиологични науки. Примери за това са връзката

» Read more