Международна изложба Интелигентни градове, 5-7 април 2016, София, ИЕЦ

  http://viaexpo.com/bg/pages/smart-cities   Дата на провеждане:  5-7 април 2016 Периодичност:  Един път годишно Поредност:  3-то издание Организатор:  Виа Експо Място на провеждане:  ИЕЦ, София Тазгодишното издание на Smart Cities провокира интереса към новите технологии за превръщането на съвременните градове в устойчиви системи, които пестят ресурси и осигуряват една по-добра среда за живот. С 50% се увеличи броят на изложителите. Сред

» Read more

ИЗЛОЖЕНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2015

‘ЕЕ & ВЕ’ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), ‘Smart Cities’ (интелигентни градове), ‘Save the Planet’ (управление на отпадъци) и ‘Save the Life’  (контрол при бедствия и аварии)   Днес сме изправени пред многобройни предизвикателства. Това налага използването на технологии, които спестяват ресурси и щадят околната среда. В отговор на неотложната необходимост от смекчаване на изменението на климата и нарастващото търсене

» Read more