Почва

pochva

Почвата, земята, майката – символ на корените ни и факт за нашето съществуване. Освен неоспоримата и символна стойност тя има мощно практическо значение – плодородието – да осигурява хранителни вещества, топлина, въздух и вода на растенията. Тя е смес от минерали, органични вещества, газове, течности, както и безброй организми, които заедно поддържат живота на Земята. Известна е като педосфера и

» Read more