Съоръжение за изгаряне на биомаса в Ried im Innkreis, Австрия

Ried
Компанията Fischer еводещ световен производител на ски и тенис ракети и е известна със своите технически иновации. Част от групировката Fischer е и FACC (Fischer Advanced Composite Components) – фирма специализирала се в производството на компоненти за самолети.
В производствените цехове в Ried im Innkreis – работят около 590 души. В продължение на 30 години необходимата топлина за производствения процес се осигурява от свързаните в една инсталация основен парен котел и Ьаск-uр (резервен), работещи с течно гориво.
Вместо да преустрои тази система за работа с природен газ с цел редуциране емисиите на С02 компанията Fischer решава да използва биомаса за задоволяване на енергийните си нужди. Причината за това е фирмената политика за опазване на околната среда и убедеността, че възобновяемите енергийни източници ще имат все по-голям дял в енергийния баланс в бъдеще. Така наречената инсталация за три-генерация с изгаряне на биомаса във фабриката на Fischer е пусната в експлоатация през пролетта на 2001 г. Новата система генерира електричество, топлина и охлаждане за производствените процеси и осигурява отопление и охлаждане на производствените помещения и офисите.
Решението за този проект е предоставено от местната консултантска фирма Scharopian и взаимоотношенията с Fischer са уредени под формата на т.нар. „енергийно договаряне“. Scharopian предоставя проекта, извършва планирането и консултирането, урежда финансирането, набира оферти от доставчици и осигурява необходимите разрешителни. По този начин проектът комбинира иновационна инсталация за биомаса с модерна финансираща схема. За този проект Scharopian е удостоена с награда през 2001 е.
Договорът между Fischer и Scharopian е подписан през юни 1999 г. и обхваща използването на енергия от Възобновяеми източници във високотехнологична индустрия, високи нива на безопасност, намаляване на вредните емисии, отделяни в атмосферата с което с допринася към ангажиментите от които, както и социално икономически ползи за региона.
В съоръжението за три-генерация на Fischer се използва дървесна биомаса, в частност кори, дървесен чипс и отпадък от дъскорезниците. Необходимият запас от доброкачествена биомаса се осигурява от дърводобива, дърво преработващата индустрия и аграрния сектор. Около 180 куб. метра дървесина трябва да бъде доставяна ежедневно. Биомасата се транспортира с камиони или с вагони по железопътно разклонение до инсталацията. Горивото се подава към горивната камера и посредством топлообменник се загрява водна пара до 400 °С при налягане от 29 bar. Получава се пара, която задвижва турбина, свързана към електрогенератор. Парата кондензира и водата се връща обратно към котела. Останалата топлина от котела се използва за да се осигури охлаждане и загряване на различните производства. Топла вода с температура от 150 °С постъпва в абсорбционен охладител, където се получава охлаждане от 18-22 °С, необходимо за производството на ски. Топлина с 250 °С и 290 °С се използва от два различни процеса за производство на самолетни компоненти. Топлина от 100 °С се използва и за отопление на помещенията.
Общата инвестиция на проекта възлиза на около 5 милиона евро. Scharopian финансира 65 % от тази сума от собствен капитал и външни източници. Останалата част инвестиционни разходи са финансирани със субсидии от Европейската комисия, националното правителство и федералния щат на Горна Австрия, финансовата схема е схема с участие на трета страна, за което Scharopian е отговорна според условията на енергийния договор с Fischer. Периодът за възвръщаемост на инвестицията се оценява на 15 години.
Най-големият проблем, възникнал по време на строителния етап е този, че производственият процес на компанията не може да бъде прекъсван или затрудняван. За това се налага необходимите работи по преустройството да се извършват през почивните дни или през периодите, когато производството е спряно. Прецизното планиране и доброто коопериране между Scharopian и техническия мениджмънт на Fischer допринасят да се избегнат големи спирания на производствените процеси.
Годишният резултат от работата на инсталацията за биомаса е 26000 MWh топлина, 1000 MWh охлаждане, 2000 MWh енергия и 1500 MWh за загряване на термично масло.
Общата стойност на този резултат се изчислява на 1100000 евро годишно, 77 % от които се падат на топлоенергията. Генерираното електричество е на стойност от 170000 евро.
С реализирането на проекта се намаляват емисиите С02, отделяни в атмосферата, с 9456 тона годишно. Социално икономическите ползи ВключВат създаване на нови работни места. По време на строителството и монтажа са отработени 100000 човекочаса. След пускането 6 действие инсталацията се обслужва от 3 души, наети за тази цел. Проектът генерира допълнителен приход за аграрния и дърводобивния сектор. Във всеки от секторите постъпват около 370000 евро от продажба на отпадък. С този проект се допринася за намаляване на зависимостта от вноса на течни горива, което е от полза за Австрийската икономика.
За да бъде приложен този проект и на друго място трябва да има гарантиран ресурс от биомаса, както и да са изпълнени и условията за получаване на субсидии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментар *