90 милиарда галона

biodizel2

Разтителни и горски отпадъци и развитието на енергийни култури, може да замени трайно, почти една трета от потребявания бензин до 2030 година, е извода на задълбочено проучване на Sandia Nationals Laboratoies и General Motors Corporation, наречено – „90 млрд. галона проучване.“

Изследователите оценяват възможността, последствията, ограниченията, както и факторите за годишно производство на 90 милиарда галона етанол – достатъчно, за да замени повече от 60 милиарда галона бензин (очакваните потребности  през 2030 са 180 млрд. галона бензин).

От проучваните  90 млрд. галона , 75 милиарда галона етанол ще бъдат направени от нехранителни, целулозни суровини и 15 млрд. галона от царевица.

Проучването разглежда четири източници на биогорива:
– селскостопански остатъци, като пшеница, царевица, пресен фураж и слама;
– горски остатъци;
– специални енергийни култури,
– кратки ротации на дървесни насаждения, като върба и топола.

Той анализира разходите за производство, събиране, съхраняване и транспортиране на тези източници в новопостроените био рефинерии.

Основни заключения

Използвайки новоизготвен инструмент, известен като Biofuels Deployment Model, или BDM, изследователите от Sandia установили, че 21 милиарда галона етанол целулозни могат да се произвеждат годишно до 2022, без заместване на текущи култури.

Изследването, което се фокусира само върху нишесте-базиран и целулозен етанол, открива че увеличението до 90 млрд. галона етанол може да бъде трайно постигнато до 2030 г. в рамките на реалния икономически свят при сегашните параметри на околната среда.

Проучването стига до заключението, че 90 млрд. галона етанол годишно получено от биомаса, могат да бъдат произведени и разпространявани чрез постоянен ангажимент на правителството и продължаващ технологичен прогрес.

Вътрешните инвестиции за производство на биогорива, се очакват да бъдат почти същите, както и инвестициите,необходими за поддържане на дългосрочни местни петролни производства. Целулозните биогорива могат да се състезават без стимули с цена на петрола $ 90 за барел, при намаляване на общите разходи за напредналите технологии за биогорива. При мащабните производства на цеулозните биогорива може да бъде постигнат разход на вода, равен или по-нисък от нивата на потребление при петролните горива и масленото рафиниране.
Промишлените процеси, при които нехранителни форми на биомаса се преобразуват в захари, подходящи за производство на биогорива, са били фокусът на проучването.

(Sandia е многопрограмна лаборатория, управлявана от Sandia Corporation, за Американският департамент по енергетиката и агенция по националната ядрена сигурност. С централа Албакърк, N.M, и Ливермур, Калифорния, Sandia има големи отговорности в националната сигурност, енергетиката и екологичните технологии.) както и за конкурентоспособността на икономиката.)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментар *