Влияние на непречистените отпадни води върху здравето на хората

title
Основно хигиенно изискване  при организиране на водоснабдяването на населените места е да се изключи напълно възможността от възникване на заболявания,причинени от  наличието на патогенни микроорганизми във водата и от особеностите в химичния й състав.

Епидимиологичното значение на водата:

Още в древността е била подозирана епидимиологичната роля на водата и са били предявявани изисквания за нейните качества.

Водните епидемии в миналото са били страшно бедствие,взело хиляди човешки жертви,повече отколкото войните.Сега според данни на ООН повече от 1 милярд жители на Земята не получават чиста вода , а според данни на СЗО само 500 милиона жители на развиващите се страни живеят при що годе приемливи хигиенни условия, свързани с водата.
По данни на УНИЦЕФ в тези страни годишно умират около 15 милиона деца ,като в основата на тази трагедия е липсата на чиста вода и хигиенни условия на живот.

По воден път се предават редица бактериални ,предимно чревни инфекции – холера,коремен тиф,дизинтерия и др. Водата има непряко значение за разпространението на маларията,ребната тения,метила и др.

Внасянето на причинителите на тези заболявания във водоизточниците става най-често с непречистени битово – фекални отпадни води и отпадни води от животовъдните ферми,които направо се вливат в откритите водоприемници.

Подземните водоизточници могат да се заразяват вследствие неправилна санитарна защита,просмукване на заразени непречистени отпадни води през почвата от септични ями или небрежно поддържане на водоизточника.

Попаднали във водата на водоизточника ,причинителите на инфекциозни заболявания обикновено не намират благоприятни условия,сходни с тези ,при които са се развивали,поради което една част от тях загиват,но друга част преживяват и запазват устойчивостта си във водоприемника продължително време.
Сами можеме да си дадеме сметка колко опасно е изливането в природата на непречистени отпадни води и защо са опасни септичните ями ,които все още са популярни у нас.

Пречистването на битово -фекалните води преди отново да попаднат в природата е важно условие за запазване здравето на хората ,екологичния баланс и за да останат в миналото болести като холерата ,коремния тиф и чумата.

През последните десетилетия учените усъвършенстваха нови технологии и се създаде възможност на места ,коита са далеч от централна канализация ,да може да се поставят малки модулни пречиствателни станции.Те са компактни ,лесни за управление и пречистват отпадните води до степен ,че пак може да бъдат използвани за поливане,миене на площадки и коли или гасене на пожари.

Водещи производители на такива пречиствателни съоръжения в Европа са Чехия,Англия,Германия,където за тези проблеми отдавна се търсят решения.

Да не забравяме ,че в 21-ви век отговорността и за чиста околна среда, и за собстеното ни здраве си е наша… ,но най-важното е че ще бъдем отговорни и за бъдещите поколения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Коментар *